2 kết quả phù hợp
In the News Vietnamese users eligible to open virtual credit cards
VIB has announced the expansion of the card opening ecosystem in the Bizverse World virtual environment. Previously, VIB has partnered with Fiza to provide a card opening solution based on eKYC technology for Vietnamese users who are on Zalo.
31/05/2022
In the News Shinhan Bank Korea launches money transfer service on Zalo
Shinhan Bank Korea has just launched a money transfer service for Vietnamese and foreigners - living in Korea and having demand to send money to Vietnam - done right on the Zalo application.
04/07/2022

Đăng ký nhận tin mới nhất của chúng tôi qua email

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ​

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn ứng dụng công nghệ mới nhất vào hoạt động kinh doanh và đáp ứng theo từng nhu cầu doanh nghiệp đề ra.
Liên hệ ngay